Jak žili lidé za vlády Jana?

 
 Stejně, jako jindy? Jistě měli své nenaplněné touhy a životem je provázela práce, jako  nás. Rolník na poli, kupec v obchodě, pán ve správě... každý více či méně byl úspěšný.  S vírou v Boha a spasení, s radostí z potomka či dobrého obchodu, přes těžkosti neúrod  a válek, nedostatku peněz, nemoci, dluhů... Přes to s tou tohou žít, která je dána i nám.  Tito lidé zanechali po sobě málo z toho, co je v životě provázelo, ale i zdánlivě  nepotřebný kousek může znamenat mnoho stop. Stop, vedoucích k rekonstrukci a  zpodobnění života našich předků.

Zde najdete všechny předměty, kterými se snažíme přiblížit a zároveň pochopit práci, boj, zábavu i víru těch, kteří již nám o tom povědět nemohou.


©Via Boemia 2007,pajiczek